پایان نامه

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت -دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : تاریخچه تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی تجاری‌سازی دانش و فناوری، دارای سابقه‌ای طولانی می باشد. در گذشته، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه :شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : – انواع تجاری‌سازی 1- تجاری‌سازی با بهره گیری از تکنولوژی. 2- تجاری‌سازی با بهره گیری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : – عامل دانش[1]: معیار تثبیت[2]: به این امر تصریح دارد که دانش بدست آمده از Read more…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت -پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : – قلمرو پژوهش سایت منبع در این بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره:بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : پیشینه پژوهش سید محمد مقیمی (1389) پژوهشی تحت عنوان تأثیرعوامل محیطی بر تجاری‌سازی ایده‌ها و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : چکیده امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای تأثیر در جهت مأموریت جدید Read more…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی قسمتی از متن پایان نامه :   : انواع حسابداری الف- تقسیم بندی بر اساس ماهیت گزارش‌های تهیه شده براساس Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی قسمتی از متن پایان نامه :   : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش فرآیند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به Read more…

By 92, ago