پایان نامه

سنجش دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی-پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع 1 مقدمه شما می توانید مطالب مشابه این Read more…

By 92, ago
پایان نامه

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت -دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : متغیرهای پژوهش 1-8-1) متغیر مستقل متغییر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته Read more…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید-دانلود پایان نامه مدیریت گرایش تحول

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید قسمتی از متن پایان نامه : ابزار گردآوری داده ها در پژوهش سایت منبع منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه، Read more…

By 92, ago