دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی

تجاری‌سازی دانش و فناوری، دارای سابقه‌ای طولانی می باشد. در گذشته، هر چند بصورت اندک و محدود، فناوری‌ها و دانش حاصل از پژوهش‌های علمی، به بازار عرضه شده و تجاری می‌شدند؛ اما بنظر می‌رسد شروع تجاری‌سازی دانش و فناوری با بحث‌های همکاری بین دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده می باشد. همکاری بین صنعت و دانشگاه با آغاز قانون موریل[1] در سال 1862 که سیستم دانشگاهی اعطای اراضی را راه‌اندازی نمود شروع گردید. در آمریکا این همکاری دارای تاریخچه طولانی می باشد؛ برای مثال وزارت دفاع آمریکا در تمام جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد شوروی در جنگ سرد پژوهش و توسعه مشترک با دانشگاه را به عنوان پیش برند‌‌های اصلی محسوب می‌نمود (55:Karlsson,2004). دانشگاه MIT در طول دهه‌ی 1920 تصمیم به پتنت[2] کردن نوآوری‌های ایجاد شده از طریق دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گرفت. روش‌های قبلی به کارآفرینان داخلی و خارجی دانشگاه اجازه می‌داد که از تحقیقات دانشگاهی درمورد ایده‌های جدید و تجاری‌سازی آنها، بدون هزینه بهره گیری نمایند. تصمیم اتخاذ شده توسط دانشگاه MIT، دانشگاه را از وضعیت مجهول بودن به وضعیت فعال بودن در روابط صنعت، دانشگاه عبور داد و دانشگاه کارآفرین ایجاد گردید. دانشگاه MIT در طول دهه‌ی 1940 دریافت که ساختارهای حمایتی سیستماتیک نیاز می باشد تا تجاری‌سازی دانش دانشگاهی به صورت بالقوه اتفاق بیافتد. به عنوان مثال دانشگاه اقتصاد و بازرگانی‌ هاروارد و دانشگاه بوستون[3] از سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر برای ایجاد ارتباط نزدیک برای مزایای مالی بهره گیری کردند. در همین زمینه پیشرفت‌های مشابهی در دانشگاه استندفورد رخ داد Karlsson,2004: 45)).

[1] Morrill Act.

[2]– پتنت سندی می باشد که از طرف موسسات دولتی دو کشوری صادر می گردد و به دارنده آن, انحصار بهره گیری از آن اختراع را می دهد.

[3] -The Harvard Business Schooland Bos ton.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد