دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصویب قانون بای‌دال منجر به ایجاد سیاستی واحد گردید که به دانشگاه‌ها اجازه می‌داد که:

الف- مالکیت اختراعات ایجاد شده تحت بودجه‌های پژوهشی را بر عهده بگیرند.

ب- دانشگاه‌ها به دنبال ثبت اختراع برای حفاظت از آن باشند و به شدت در جهت تجاری‌سازی فعالیت کرده و با سرمایه‌گذاری اولیه در پژوهش‌های بنیادین به عموم سود رسانند. تا سال 2000، حداقل سیصد دانشگاه از طریق ایجاد جرقه صنایع جدید و گشودن بازارهای جدید، درگیر فعالیت‌های انتقال فناوری شدند. هر یک از آنها به دنبال ایجاد منابع درآمدی جدید برای دانشگاه بودند (Acworth,2008:75).

قانون بای‌دال، افزایش دهنده‌ی انتقال فناوری بوده و به عنوان ابزاری جهت توسعه‌ی گسترده‌ی تجاری‌سازی تحقیقات آکادمیک یا به اصطلاح توسعه عملکرد سوم (برای مثال مشارکت اقتصادی) دانشگاه، دیده شده می باشد (Etzkowitz,2003:120). قطعاً این تغییرات به دانشگاه‌ها اجازه داد تا انعطاف‌پذیری بیشتری در مذاکره در مورد قراردادهای مجوزدهی داشته باشند و بنگاه‌ها نیز تمایل بیشتری به درگیر شدن در این قراردادها داشته باشند (Siegel et al,2003:112). این‌گونه به نظر می‌رسد که بای‌دال تحقیقات دانشگاهی را به کارورزان و کارآفرینانی که به دنبال تجاری‌سازی فناوری‌های دانشگاهی هستند نزدیک‌تر کرده می باشد (65:Thursby,2001). اولین دفتر انتقال دانش در آمریکا، دفتر واگذاری امتیاز فن‌آوری استنفورد در سال 1970 ایجاد گردید و اولین دفتر در اروپا در دانشگاه بلژیک در سال 1973 تأسیس گردید. اغلب این همکاری‌ها از طریق ارتباطات فردی بوده و دانشگاهیان، اقدام به ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادلی با شرکت‌ها و دولت کردند. در سال 1975، بنیاد ملی علم در آمریکا اولین پایگاه و مرکز تحقیقاتی مشارکتی دانشگاه و صنعت را با عنوان مراکز پژوهش مشترک صنعت و دانشگاه، تأسیس نمود. این مؤسسه با هدف ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت اقدامات کاربردی مناسبی را در این راستا انجام نمود. برنامه الوی[1] در اواخر سال 1980 برای پیشبرد روابط دانشگاه و صنعت در بخش فناوری اطلاعات نیز پایه‌گذار فعالیت‌های انتقال دانش در اروپا بوده می باشد. دهه‌های 1980 و1990 شاهد ایجاد تعداد زیادی از این دفاتر همچون دفاتر انتقال دانش، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد بوده که همگی در جهت پیشبرد و انتقال دانش دانشگاهی به اقتصاد می‌باشد.

[1] Alvey.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد