دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

به گونه قطع یکی از علت های اصلی سرعت پیشرفت توسعه فناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی در نظر داشتن فرآیند تجاری‌سازی نتایج پژوهش داخلی آن کشورها بوده می باشد و می‌توان نتیجه گرفت که در نظر داشتن این معنا برای کارگزاران ملی، مدیران پژوهش و توسعه، مدیران پروژه و به گونه کلی مدیران فناوری در کشورها که تحقیقات صنعتی در آن هنوز نوپاست و چشم‌اندازهای آتی آن امید آینده‌ای روشن و تابناک را می‌دهد، امری ضروری می باشد.

نیاز صاحبان صنایع، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی به دانشگاه از یک سو و نیاز دانشگاه به کسب درآمد، تأثیر نوینی را برای جامعه آکادمیک ایجاد می کند. همکاری دانشگاه با همه نهادها و سازمان‌های اجرایی از مصادیق توافق‌های قراردادی می باشد که در خصوص فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. این همکاری معمولاً با هدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‌های دولت، صنعت، شرکت‌ها و بهره گیری از آنها شکل میگیرد ( آراسته، 58:1383).

در بخش دانشگاهی دیگر ذخیره‌سازی دانش به تنهایی راضی کننده نمی‌باشد، بلکه اطمینان از کاربرد دانش به گونه‌ای که جامعه بتواند از منافع سرمایه‌گذاری در تحقیقات بهره‌برداری نماید یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی می باشد. به گونه کلی جامعه مستقیماً از منافع تحقیقات دانشگاهی بهره نمی‌برد مگر آنکه راهکارهایی طراحی ‌گردد که نتایج تحقیقات به عاملان اقتصادی در صنعت سپرده گردد مشروط بر اینکه منافع دانشگاه تأمین گردد (فکور، 20:1383).

کشورهای دارای اقتصاد پویا و متحرک، دانشگاه‌های قوی‌ای دارند که با دولت، صنعت و تجارت ارتباط و هماهنگی همه جانبه دارند. یکی از بسترهای توسعه این ارتباط جهت‌گیری در تبدیل این تولیدات علمی به محصول از طریق دایر کردن شرکت‌های تجاری می باشد. این شرکت‌ها را که علاوه بر کاربردی کردن نتایج تحقیقات، هدف درآمدزایی برای دانشگاه‌ها را دربر دارند، بنگاه‌های دانشگاهی می‌نامند که به ندرت در دانشگاه‌های ایران دیده می شوند.

به گونه معمول بودجه دانشگاه‌ها از منابع متعددی تأمین می گردد. معمولاً در اکثر کشورها دولت منبع اصلی تأمین کننده اعتبارات می باشد، لکن همانگونه که شاهد هستیم افزایش تعداد دانشگاه‌ها و جمعیت دانشجوی، دولت‌ها را از تأمین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه‌ها ناتوان ساخته می باشد. لذا دانشگاه‌ها برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود کوشش می‌نمایند، مکانیزم‌های مختلفی را برای تأمین هزینه‌های خود بکار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش می باشد منحرف شوند. یکی از روش‌های تبدیل تولیدات علمی به کالا و خدمات از طریق ایجاد شرکت‌های دانشگاهی می باشد. ایجاد این شرکت‌ها نام جدیدی می باشد که دانشگاه را به سمت طرح ایده‌های جدید که نیازهای جامعه را تأمین کند هدایت می‌نماید، بدون آنکه این مراکز از مسیر اصلی خود که کشف مرزهای جدید دانش برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه علم و فناوری می باشد منحرف شوند ( شمس و افضلان، 42:1383).

امروزه، افزایش اعتبار دانشگاه‌ها از طریق انتقال تجاری دانش، تأثیر اساسی‌ را در افزایش سرمایه انسانی دانشگاه‌ها اعمال می کند. این امر به وسیله جذب با هوش‌ترین دانشجویان از برترین دانشکده‌ها امکان‌پذیر می گردد(Nicola et al,2004:11). پس نظاره می گردد جذب با استعدادترین دانشجویان مرهون افزایش اعتبار دانشگاه از طریق تجاری‌سازی می باشد.

تجاری‌سازی را می‌توان به عنوان فراگرد انتقال و دگرگونی دانش نظری موجود در نهادهای دانشگاهی به بعضی انواع فعالیت‌های اقتصادی تعریف نمود(Spilling,2004:205).

جولی[1] (1997) تجاری‌سازی را فراگردی تعریف می کند که از بینش فناوری بازار آغاز شده و به کارکردهای پایدار محصول متناسب بازار ختم می گردد(Spilling,2004:189).

در ادبیات نوآوری نیز تعاریف نزدیک به هم از تجاری‌سازی صورت گرفته می باشد. (دایان [2]2004) ساده‌ترین تعریف تجاری‌سازی را “عرضه یک محصول جدید در بازار”می‌داند.(Acworth,2008:200).

ریمر، آیسرمن[3] و دیگران (2005) تجاری‌سازی را «فرآیند تبدیل فناوری به محصولات موفق اقتصادی» تعریف می‌کنند (فکور،1385: 40 ).

از تعاریف فوق بر می‌آید که تجاری‌سازی فرآیندی می باشد که ایده، نتیجه پژوهش یا اختراع حاصل از بخش دانشگاهی را به محصولات، خدمات و فرآیندهای قابل عرضه در بازار تبدیل می کند.

مطالعات در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، که مؤثرترین روش آن تربیت دانش آموختگان می باشد. زیرا ارتباط با صنعت موجب اختصاص بودجه‌های پژوهش و توسعه از طریق پژوهش‌های مشترک می گردد و امکان دسترسی به دانشجویان آشنا با فناوری جدید را فراهم می‌سازد. از این‌رو، تحقیقات دانشگاهی به گونه خاص در زمینه تحصیلات تکمیلی و رساله‌های آنان در رشته‌های مهندسی و علوم اهمیت فوق‌العاده در بسترسازی پتانسیل تحقیقاتی دانشگاه و بالطبع جذب درآمدهای غیردولتی پایدارتر دارد. پژوهشگرانی همچون ریتان (2006)[4]، جیو(2005)[5]، مورگان و همکاران(2003)[6]و لینک(2005)[7] در تحقیقات خود بر این امر تصریح داشته‌اند.

بوزمن (2004)[8] بعضی از روش‌های انتقال فناوری را شامل: انتشار آزاد نتایج تحقیقات، اختراعات ثبت شده، کپی‌رایت‌ها، پروانه‌های بهره‌برداری[9]، قراردادهای تحقیقاتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های پژوهش و توسعه، پارک‌های علم و فناوری، مبادله نیروی انسانی، قراردادهای غیررسمی، خدمات مشاوره‌ای، انتشار بر روی سایت‌های اینترنتی و شرکت‌های تجاری دانشگاهی می‌داند.

اما تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، فرآیندی نیست که فقط یک طرف داشته باشد یا بخش دانشگاهی به تنهایی بتواند به آن اقدام نماید، بلکه این فرآیند در تعاملات بین طرف‌های متعدد اجتماعی و با تأثیرپذیری شدید از چارچوب‌های قوانین و مقررات، توانمندی‌های اجرایی و تخصیصی محیط بخش دانشگاهی، منابع مالی در دسترس و شرایط و ویژگی‌های محیط اقتصادی تکنولوژیک، جریان می‌یابد. پس موفقیت بخش دانشگاهی در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مستلزم فراهم بودن شرایط پیش نیازهای مهم و مختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی اجتماعی حاکم بر این دو بخش می باشد. چنانچه مشخصه‌های اقتصاد کلان در کشور، چندان مساعد توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینی، تولیدی و صنعتی نبوده و زیر ساخت‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و قانونی برای این کار فراهم نباشد، زمینه‌های تقاضا و جذب تکنولوژی در بخش صنعت شکل نخواهد گرفت و از طرف دیگر تا زمانی که سیاست‌های پژوهش و توسعه منطبق با نیازهای اساسی نظام ملی نوآوری نباشد، تحقیقات انجام گرفته در بخش دانشگاهی نیز از کیفیت یا زمینه‌ی لازم جهت جذب و دریافت از طرف بخش صنعت را نخواهد داشت.

از طرف دیگر فقدان یا ضعف در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرای مؤثر در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و خلاء در نهادهای واسطه‌ای از قبیل سازمان‌های توسعه‌ی نوآوری و سازمان‌های توسعه‌ی فناوری، شکل‌گیری نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد را در سطح ملی با مشکل مواجه می‌سازد و چنین شرایط محیطی، بخش دانشگاهی را از شرایط مساعد جهت دست‌یابی به هدف انتقال یافته‌های تحقیقاتی خود به دور می‌سازد.

در بخش دانشگاهی کشور بهره‌گیری از نتایج تحقیقات و تجاری‌سازی آن‌ها از اولویت‌های مهم به شمار می رود، زیرا که منافع ملی ایجاب می کند از صرف منابع مهم و قابل توجهی که در قالب نیروهای متخصص، اعتبارات و فرصت زمانی جهت انجام تحقیقات در این بخش صورت می‌گیرد، حداکثر بهره‌برداری به اقدام آید و جامعه از نتایج حاصل از این تحقیقات در بخش‌های مختلف اجتماعی اقتصادی بهر‌ه‌مند گردد.

در کشور ما، در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی اجرایی، با توجه‌های جدید و روزآمد، حرکت‌های مختلف و مؤثری جهت توسعه‌ی علمی و فناوری کشور شروع شده می باشد و انتظار می‌رود در افق آینده این حرکت‌ها با تکیه بر پتانسیل‌های علمی قابل توجه ملی، انسجام بیشتری پیدا کرده و با فائق آمدن به کمبودها و کاستی‌ها عملاً کشور را با شتاب بیشتری در مسیر توسعه علمی و فناوری پیش ببرند.

در این پژوهش به دنبال طراحی مکانیزمی هستیم تا از طریق آن دانش تولید شده در دانشکده‌های مدیریت به سهولت به بخش صنعتی انتقال یافته و تعامل سازنده‌ای بین دانشکده‌های مدیریت، دولت، صنعت و سازمان‌های اجرایی مستقر گردد .

[1] Jolly

[2] Dayan

[3] Rimer & Aiserman.

[4] Reitan

[5] Gu

[6]  Morgan et al

[7] Link

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] Bozeman

[9] Licensing

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد