دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنا به گفته لسترتارو[1] اقتصاددان معروف، امروزه مبنای ثروت آفرینی و اقتصاد کشورها، دانش می باشد. تارو از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت خود را از مغزها می‌گیرد و ارزش مغزها را بالا می‌برد. جهان بیش از هر عصر دیگری میدان مسابقه اقتصادی شده و صنعت بیش از هر زمان دیگر به علم و دانش و فکر متکی شده می باشد. با ظهور سومین انقلاب صنعتی، دانش به منشأ منحصر به فرد مزیت رقابتی تبدیل شده می باشد (ابراهیمی، 1:1386).

در دنیای امروز ارتباط مستقیمی میان توسعه فناوری و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها مستقر می باشد. به طوریکه می‌توان گفت، دانش و فناوری عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها بوده و وسیله‌ای قدرتمند در توسعه ملی تعبیر می گردد. پس اتخاذ راهبردهای انتشار دانش و فناوری مناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می رود (نوروزی و شاهمیری، 54:1387).

تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری‌سازی پژوهش، امتناع می‌کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون عطف نظر به کاربرد آن در عرصه تولید، می‌دانستند. این وضع بتدریج به خاطر فشار بر دانشگاه‌ها برای مشارکت در توسعه اقتصادی و فرصت‌هایی برای ایجاد ثروت، تغییر پیدا نمود (Etzkowitz et al,2003:35). تا اینکه دانش به منشأ منحصر به فرد مزیت رقابتی تبدیل گردید
( ابراهیمی، 1:1386) و بتدریج دگرگونی‌های شتابان جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در سراسر جهان، دانشگاه را هم درهم نوردید؛ زیرا دانشگاه‌ها در پیشینه انزوایشان، به ناچار دوران‌های دشواری را پشت سر گذاشتند و بتدریج با تهدیدهای سیاسی و نیز دگرگونی‌ها و فشارهای فناوری و اقتصادی مواجه شدند؛ به طوری‌که شیوه اجرای رسالت آنها و حتی تعریف آنها نیز به چالش طلبیده گردید (ابویی اردکان و همکاران،1387: 30). تهدیدها و فشارها، در بیانیه‌های کنفرانس‌های جهانی آموزش عالی (از سال 1998 به بعد) انعکاس می‌پیدا نمود. پس دانشگاه‌ها ملزم به رقابت در سطح جهانی و منطقه‌ای شدند.

قابل تأمل می باشد که تجاری‌سازی دانش باعث حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دانشگاهی و نخبگان ملی می گردد و همچنین توان بهره گیری از فناوری‌های جدید را افزایش داده و موجب بهبود استانداردهای کیفی بین‌المللی می گردد.

در مجموع، شرایط کنونی جهان مانند جهانی شدن، افزایش رقابت مبتنی بر فناوری بین کشورها، افزایش هزینه‌های ملی و جهانی و ایجاد شرایطی که دانشگاه‌ها را وادار به خودکفایی‌ مالی و ایفای تأثیر‌های جدید در جوامع می‌سازد، اهمیت پژوهش در زمینه کارآفرینی دانشگاهی و روش‌ها و الزامات تجاری‌سازی دانش تولید شده در دانشگاه‌ها را با حفظ تأثیر‌ها و رسالت‌های سنتی آنها عیان می‌سازد  ( ندیرخانلو، 5:1387).

اتزکویتز و همکارانش (314,2000) عقیده دارند که بتدریج بین دانشگاه و جامعه، ارتباط‌ای دو طرفه مبتنی بر دانش ایجاد شده می باشد و دانشگاه‌ها توانسته‌اند نقشی فعال را در توسعه اقتصادی اعمال کنند. قابل تأمل می باشد که همکاری دانشگاه و صنعت، حوزه نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها را غنی می‌سازد.

تجاری‌سازی نتایج پژوهش یکی از گام‌های مهم نظام نوآوری می باشد که پایداری و استمرار امر پژوهش را تضمین می کند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌های اقتصادی قابل توجه برای سازمان‌ها، رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می‌نماید. «تجاری‌سازی پژوهش فرآیندی می باشد که هنگام ورود به بازار می‌تواند ایجاد درآمد کند و در مرحله‌ی توسعه از نظر درآمدزایی هیچگونه ارزشی ندارد. فن‌آوری اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کند».

این موضوع در مورد فن‌آوری‌هایی که از طریق پژوهش داخلی بدست می‌آید به مراتب برای طرفداری کننده‌ی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. «علم زیربنای توسعه فن‌آوری را فراهم می کند و توسعه فناوری به سهم خود بازارهای جدیدی خلق می کند».

بدیهی می باشد علم خود به خود و بدون در نظر گرفتن چارچوب و فرآیندی کارآمد در چرخه توسعه فناوری، نخواهد توانست بازار جدیدی را خلق نماید (بایرکتار[2] 1990).

تحقیقات بسیاری در کشورهای پیشرفته صنعتی در موضوع تجاری‌سازی نتایج پژوهش صورت گرفته می باشد. مگنوس کارلسون[3] (2004) در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت در موضوع تجاری‌سازی نتایج پژوهش در آمریکا اظهار می کند: «مشارکت دانشگاه‌ها و صنعت در آمریکا دارای سابقه طولانی می باشد که عوامل اصلی آن قانون موریل (1862) مبنی بر اعطای تأسیس سیستم کالج، دفاع مبتنی بر پژوهش و توسعه در طول جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد جماهیر شوری در طول سال‌های جنگ سرد می باشد. در سال 1980 با تصویب قانون بای‌دال که در آن تأثیر صنعت دانشگاه و دولت به وضوح مشخص گردید انتقال فناوری نیز تسریع گردید.

[1] Lester taro.

[2] Byrectar.

[3] Magnus Karlsson.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد