متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری داده ها در پژوهش

منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه، دو روش عمده‌ای می باشد که در این پژوهش بکار گرفته شده می باشد.

1-10-1- منابع کتابخانه‌ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مطالعه منابع موجود در داخل کشور از طریق مقالات، پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع علمی مرتبط با موضوع در دانشگاه‌ها و مراکز عملی کشور به ویژه کتابخانه ایثار و شهادت برای بومی سازی پرسشنامه و تدوین ادبیات و مبانی نظری پژوهش.

 

2- مطالعه منابع موجود در خارج کشور و ترجمه متون انگلیسی مرتبط با روش پاراسورامان برای پیاده کردن متد مزبور در پرسشنامه. با در نظر داشتن نو بودن پروژه به لحاظ بهره گیری از روش پاراسورامان در این پژوهش و تاکید سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران مبنی بر بهره گیری از این روش، از آنجا که مطالعات انجام شده در این زمینه در سطح ایران محدود می‌باشد، یافتن منابع لازم، نیاز به مطالعه منابع موجود در خارج کشور و ترجمه آن‌ها داشته می باشد.

1-10-2- پرسشنامه

1-11 روش تحلیل داده ها

با در نظر داشتن توصیفی بودن پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آماره‌های توصیفی بهره گیری گردیده می باشد. به این شکل که در 2 بخش اساسی از پرسشنامه (مشتمل بر: الف- سنجش رضایت خدمت‌گیرندگان از خدمات ارائه شده و قابل ارائه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ب- مطالعه وضعیت رضایت خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات بر مبنای روش پاراسورامان) با بهره گیری از نرم‌افزار آماری SPSS و نحوه تحلیل پرسشنامه مبتنی بر روش پاراسورامان به سؤالات پاسخ داده شده می باشد.

1-12- محدودیت های پژوهش

1- عدم وجود منابع علمی کافی در زمینه روش پاراسورامان به زبان فارسی جهت سنجش رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات در واحدهای خدماتی و دولتی

2- اعتبار پایین پرسشنامه طراحی شده از سوی مرکز افکارسنجی ایسپا (مورد تاکید سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران) و ضرورت اصلاح پرسشنامه مذکور با منابع علمی و بومی ناچیز و دشواری انطباق منابع علمی مرتبط با روش پاراسورامان در سطح کشورهای دیگر با شرایط و ویژگی‌های ارزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به لحاظ بومی کردن پرسشنامه

3- عادت نداشتن پاسخگویان به پاسخگویی و ارائه اطلاعات شفاف و تاثیر کم‌توقعی و ارزشی‌نگری پاسخگویان در زمینه ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت فعلی بنیاد که این امر کار پرسشگران را با دشواری‌های زیاد مواجه می‌ساخت. هر چند که با صرف زمان زیاد چه به لحاظ اعتمادسازی در پاسخگویان و چه به لحاظ صرف حوصله برای تکمیل دقیق کلیه آیتم‌های موجود در پرسشنامه، این نقیصه برطرف گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد