متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسشنامه:

ابزار اندازه‌گیری اندازه رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در این پژوهش، پرسشنامه استانداردی می باشد که مبتنی بر روش پاراسوارامان بوده و اعتبار و روایی آن در تحقیقات پیشین مورد تایید قرار گرفته می باشد. در آغاز مقرر بود تا بر اساس تاکیدات سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران، پرسشنامه تیپ تهیه شده توسط مرکز افکارسنجی ایسپا بین خدمت‌گیرندگان توزیع گردد. لیکن هم به جهت تعداد سوالات بسیار زیاد و هم تعداد صفحات زیاد پرسشنامه که بیش از 50 صفحه می‌گردید، عملاً اجرای طرح مذکور به لحاظ توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در بین اعضای خانواده‌های شهدا و آزادگان و جانبازان غیرممکن می‌نمود. لذا مقرر گردید تا بر اساس مطالعات مبانی نظری و تحقیقات پیشین و ترجمه‌های انجام شده در خصوص موضوع مورد پژوهش، پرسشنامه اصلاحی مبتنی بر روش استاندارد پاراسورامان، با مولفه‌های بومی مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، تدوین گردد. به همین جهت این موضوع به نتیجه رسید و پس از تایید بنیاد شهید، طرح از حیث در برداشتن مسائل علمی و تایید مدیران و معاونان بنیاد از حیث محتوای پرسشنامه، اصلاحات نهایی در پرسشنامه مقدماتی به وجود آمد و مبتنی بر روش استاندارد پاراسوارامان که اعتبار و روایی آن در تحقیقات پیشین مورد تایید قرار گرفته بود، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

 

 

پرسشنامه پژوهش از 2 ویژگی خاص برخوردار می باشد:

1- ویژگی اول مربوط به سنجش اندازه رضایت‌مندی جامعه هدف (مشتمل بر خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان) از انواع خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان مشتمل بر: الف) خدمات معیشتی و رفاهی از قبیل: حقوق، اشتغال و کارآفرینی، مددکاری و مشاوره، حقوقی و قضایی، مسکن و تسهیلات، ب) خدمات فرهنگی و آموزشی از قبیل: آموزش عمومی، آموزش عالی، فرهنگی و هنری، تربیت‌بدنی و نخبگان و ج) خدمات بهداشت و درمان‌ می‌باشد که سؤالات مندرج در پرسشنامه ماهیت محتوایی خدمات قابل ارائه در بنیاد شهید و امور ایثارگران را داشته و پاسخگویان چه آن‌ها که به بنیاد مراجعه داشته یا نداشته‌اند، قادر به پاسخگویی به آن موارد بوده‌اند.

2- ویژگی دوم مربوط به سنجش اندازه رضایت‌مندی جامعه هدف از نحوه ارائه خدمات در واحد‌های اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در کلیه شهرستان‌های استان زنجان بوده و مشتمل بر 5 متغیر اساسی مبتنی بر روش پاراسورامان: الف) محسوسات، ب) قابلیت اعتبار و تضمین، ج) پاسخگویی و واکنش‌پذیری، د) اطمینان و اعتماد، هـ) همدلی و درک نیازها می‌باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد