پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم اعتماد از دیدگاه صاحب نظران 

از آنجا که پرداختن به همه نظریه‌پردازان و آرای آن‌ها در این بحث مقدور نیست و علت آن گستردگی وسیع این مساله در بین اندیشمندان معاصر می باشد. لذا تنها به آراء بعضی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان اعتماد تصریح می گردد:

1- برنارد باربر[1] ؛ باربر در خصوص اعتماد معتقد می باشد: سه نوع انتظار هست که بخشی از صفات اساسی اعتماد را می‌سازد. کلی‌ترین انتظار، انتظار پایداری و تحقق نظم اجتماعی اخلاقی و طبیعی می باشد، دومین انتظار، انتظار اجرای تأثیر تکنیکی کسانی می باشد که همراه با ما در روابط و نظام‌های اجتماعی وارد شده‌اند، و بالاخره سومین آن انتظاراتی می باشد که طرفین تعامل وظایف و مسولیت‌های خود را انجام می‌دهند. یعنی تکالیف و وظایفی که افراد را موظف می کند علایق دیگران را بر علایق فردی ترجیح بدهند.

از نظر وی اعتماد می‌تواند ابعاد متفاوتی به تبیین ذیل داشته باشد:

الف) اعتماد به صداقت و درستی، پایبندی بر اصول اخلاقی؛

ب) اعتماد به کارایی و کارآمدی یا توانایی اجرای وظایف محوله تأثیر؛

ج) ترجیح منافع جمعی به منافع فردی (هزار جریبی, صفری شالی, 1388: 25)

[1] Bernard Barber

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد