دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاریخ جهان شاهد تأثیر بسیار عظیم و انکار ناپذیر زنان در حوادث گوناگون می باشد. امروزه که مباحث توسعه‌ کشورهای جهان مطرح می‌باشد. تأثیر زنان در این فرایند به شدت مورد توجه قرار گرفته می باشد. برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره‌های متعدد در خصوص جایگاه زنان و تأثیر آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتی دارد. با کمی دقت می‌توان دریافت که برگزاری این گونه برنامه‌ها نشان از موضوع نه چندان خوشایند دیگری نیز دارد و آن این می باشد که تاکنون یا دست کم در سده‌های اخیر تأثیر زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان در حال توسعه نادیده گرفته شده می باشد که این امر نشان از وجود تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دارد. جامعه‌ی انسانی از عدم حضور واقعی زنان در عرصه‌های گوناگون آسیب‌های جبران ناپذیری دیده و بدین خاطر در دو دهه‌ی اخیر درصدد جبران این نقیصه برآمده می باشد. برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیض‌ها و در نتیجه توسعه‌ بهتر و کامل‌تر جامعه، نیاز به آن می باشد که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح گوناگون جامعه شرکت نمایند. خوشبختانه در بسیاری از کشورها این کوشش‌ها موفقیت‌های چشمگیری را در پی داشته می باشد. از آن جمله می‌توان به کشورهایی هم زیرا نروژ، دانمارک و فنلاند تصریح نمود که بیش از 40 درصد مناسب تصمیم‌گیری در اختیار زنان می باشد. متأسفانه، در بسیاری از کشورهای جهان سوم این  مسئله چندان شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان در پست‌های مدیریتی و مهم تصمیم‌گیری کشور قرار دارند. به اظهار دیگر، تنها 2/8 درصد مشاغل مدیریتی در کشور به زنان اختصاص یافته می باشد (فتحی، 1384). در بسیاری از کشورها شمار زیادی در بخش خدمات اجتماعی و بهداشت مشغول به کارند اما حتی در این مشاغل نیز زنان بیش‌تر در سطوح پایین‌تر شاغل می‌باشند در حالی که سطوح بالاتر باز هم به مردان اختصاص دارد. این موضوع بویژه در مورد بخش بهداشت صادق می باشد. در این بخش، بیش‌تر زنان کارهایی از قبیل پرستاری را برعهده دارند و در پست‌های مدیرت بیمارستان، جراحی و پژوهشگری به کار گمارده نمی شوند ( علویون، 1384). تأثیر کار در پویایی زندگی بشر انکار ناپذیر می باشد و می‌توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی، بی‌تریدد زنان به عنون نیمی از جمعیت تأثیری مستقیم در توسعه‌ پایدار جامعه دارند. زیرا هدف هر جامعه‌ای به حداکثر رساندن رفاه اجتماع می باشد (توکلی والا، 1378) . دستیابی به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی از دل مشغولی‌های مهم مسئولان و برنامه‌ریزان جامعه می باشد . از ملزومات رسیدن به توسعه‌ پایدار، در نظر داشتن مسایل زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور می باشد. بدون حضور زنان در عرصه‌ گوناگون اجتماعی، توسعه‌ پایدار در هیچ جامعه‌ای رخ نمی‌دهد (خواجه نوری رحامتی، 1368).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد