متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

– محدودیت های پژوهش

1- عدم وجود منابع علمی کافی در زمینه روش پاراسورامان به زبان فارسی جهت سنجش رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات در واحدهای خدماتی و دولتی

2- اعتبار پایین پرسشنامه طراحی شده از سوی مرکز افکارسنجی ایسپا (مورد تاکید سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران) و ضرورت اصلاح پرسشنامه مذکور با منابع علمی و بومی ناچیز و دشواری انطباق منابع علمی مرتبط با روش پاراسورامان در سطح کشورهای دیگر با شرایط و ویژگی‌های ارزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به لحاظ بومی کردن پرسشنامه

3- عادت نداشتن پاسخگویان به پاسخگویی و ارائه اطلاعات شفاف و تاثیر کم‌توقعی و ارزشی‌نگری پاسخگویان در زمینه ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت فعلی بنیاد که این امر کار پرسشگران را با دشواری‌های زیاد مواجه می‌ساخت. هر چند که با صرف زمان زیاد چه به لحاظ اعتمادسازی در پاسخگویان و چه به لحاظ صرف حوصله برای تکمیل دقیق کلیه آیتم‌های موجود در پرسشنامه، این نقیصه برطرف گردید.

5- حجم زیاد سؤالات پرسشنامه نهایی برای برآورده ساختن تاکیدات سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران. به بیانی دیگر حجم زیاد سؤالات معضلات زیادی را برای پرسشگران یجاد کرده بود که با حوصله زیاد و اعتمادسازی خوب و تسلط مناسب پرسشگران به پرسشنامه، این مشکل برطرف گردید. با این حال ضرورت اصلاح مجدد در پرسشنامه نهایی به لحاظ کم کردن آیتم‌های آن ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه با تاکیدات سازمان مرکزی بنیاد وضعیت رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در مقایسه با چند سال قبل و نیز در مقایسه با سازمان‌های دیگر نیز سنجیده گردید. این دو مقوله باعث افزایش تعداد سؤالات پرسشنامه گردید. در حالی که در روش پاراسورامان این دو مقوله چندان مورد تاکید نیستند. لذا برای اصلاح پرسشنامه نهایی بهتر می باشد 3 کار اساسی صورت گیرد:

الف) اندازه رضایت خدمت‌گیرندگان از خدمات قابل ارائه جداگانه مطالعه گردد.

ب) اندازه رضایت خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات در ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران جداگانه مطالعه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) جهت کم شدن تعداد سؤالات پرسشنامه، مقایسه وضعیت فعلی رضایت‌مندی از نحوه ارائه خدمات در بنیاد نسبت به سال‌های قبل و نسبت به سایر سازمان‌ها حذف گردد. زیرا که این بخش در زیرمجموعه روش پاراسورامان نبوده و بسیاری از پاسخگویان نیز در این زمینه نظر خاصی نداشته یا برای پاسخ به آن حوصله و دقت لازم را به کار نمی‌برند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد