دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 تعریف متغیر ها

1-7-1 تعریف مفهومی

عوامل فرهنگی :  مفهومی می باشد که برای توصیف جنبه های نهادی و آموخته در جوامع انسانی مورد بهره گیری قرار می گیرد .  به تعبیر جامعه شناختی ، فرهنگ شیوده عمومی زندگی گروه یا گروه هایی از مردم می باشد که عناصری از قبیل عادات ، اعتقادات ، سنتها ، ارزشها و نقطه نظر مشترک آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و وحدت اجتماعی ویژه ای به وجودمی آورد ( شایان مهر ، 1379 : 67 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبعیض و نابرابری جنسیتی: نوعی تفکر می باشد که همه زنان را یکسان فرض کرده و بین آنها تفاوتی قائل نمی گردد (ورس،1998) . به علت رواج تبعیض جنسیتی افراد به گونه عموم عقیده دارند که مردان و زنان از بسیاری جهت ها مانند خصیصه های شخصیتی ، ویژگی های فیزیکی ، رفتار های تأثیر و جایگاه های شغلی با یکدیگر متفاوتند از آنجا که ویژگی های جنسیتی (حداقل تا حدی) در جهان یکسان می باشد ، کلیشه های جنسیتی و فرض های بدست آمده از آنها بر سایر ویژگی ها تقدم پیدا کرده می باشد(لمونس،2003).

تضاد کار و خانواده: انعطاف پذیری در کار یکی از عوامل می باشد که زنان به آن نیازمند ند تا بتوانند میا مسئولیت های کاری و خانوادگی خود تناسب ایجاد کنند (ماتیس ،2004)، زنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند ، اغلب انعطاف پذیری لازم را برای کار در بعد ظهر و خارج از ساعتهای اداری ندارند ، بنابر این از بسیاری از الزامات غیر رسمی محروم می مانند حتی اگر این امکان را هم داشته باشند تصور نمی رود بتوانند اضافه کاری داشته باشند در این صورت از انتصاب به مقامات بالاتر و ارتقائ کنار گذاشته می شوند (ناف،1994).

ویژگی های شخصیتی

عبارت می باشد از مجموع فاکتور هایی که تعیین کننده شخصیت فرد می باشند مانند درونگرای / برون گرای، هیجانی / غیر هیجانی ، فعال/ منفعل (مدی[1]،1995)

عوامل اجتماعی

عبارت می باشد عوامل سازمانی و محیطی رفتار افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

پست مدیریت: حدود 96 درصد از مدیران زن ، به کار گیری روش مدیریت خاصی راکه مطلوب مدیران باشد به عنوان عامل پیشرفت کاری ذکر کرده اند ، آنها مجبور هستند فرهنگ و محیطی مردانه را بپذیرند و با پدیده ای سرو کار داشتند که اغلب به عنوان الگوی مدیریت مردانه مطرح می گردد. آنها اذعان داشتند که الگوهای موجود در مدیریت سرشار از خصوصیات و روشهای مردانه می باشد این الگو زنان را بر سر دو راهی قرار می دهد اگر روشهای زنانه مدیریت را به کار بگیرند ممکن می باشد به آنها به چشم مدیر موفق نگاه نکنند

[1] .maddi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد