پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی متغیرها

1-6-1 عوامل شخصیتی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 1 تا 5 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-2عوامل نظری: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 6 تا 9 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-3عوامل مهارتی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 10 تا 12 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-4 عوامل مربوط به تارنما: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 13 تا 18 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-5 عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 19 تا 26 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-7 عوامل زیرساختی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 27 تا 30 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

 

1-7  متعیرها و مدل پژوهش

متغیر وابسته: عوامل فردی مشتریان – عوامل شرکتی – عوامل زیرساختی

متغیر مستقل: اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

به مقصود طراحی مفهوم چهارچوب مفهومی پژوهش آغاز کلیه معیارهای موجود در منابع نظری استخراج گردید، سپس با بهره گیری از نظر متخصصان تجارت الکترونیک تعدادی حذف و تعدادی به انها اضافه شدو در قالب طبقه بندی ارئه گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد