دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر و حقوق زن در جامعه

درمورد نیازمندی‌های فرهنگی و اجتماعی زنان امروز در جامعه و تأثیر آنان، همواره دو توجه متفاوت وجود داشته می باشد: نظری که وجه قالب آن سنتی بودن و توجه دیگری که بر مدرنیسم تکیه دارد. دغدغه امروز زنان جامعه ما این می باشد که نه می‌خواهد چهره سنتی زن دیروز را بپذیرد و نه چهره زنی که غرب تحمیل کرده می باشد (حمیدی، 1378). برای تبیین و ارائه یک تعریف روشن و جامع از « تأثیر و حقوق زنانـ در سطح جهان، تاکنون مطالعات و مطالعه‌های مختلف و گوناگونی با رویکردهای متفاوت و بعضاً متناقض صورت پذیرفته می باشد. در کشورهای مسلمان نیز چنین مطالعات و مطالعه‌هایی، آن هم با دیدگاه‌های گوناگون انجام شده می باشد. در میان کشورهای مسلمان، همچنین در کشور ایران در سده اخیر، شئون و حقوق زنان موضوع بحث، مطالعه، مطالعه و حتی مناقشات مختلفی بوده می باشد. مطالعه و نقد جایگاه اجتماعی، مدنی و حقوقی زنان و خواست‌های ترقی خواهانه در زمینه‌های اجتماعی، مذهبی، علمی و … حاصل پرسش‌های جدید، توجه و معرفت تازه به مسائل فردی و اجتماعی و در نهایت نتیجه نوعی بیداری فطرت انسانی ـ الهی افراد در جهت شکوفا ساختن استعدادهای نهفته بشری می باشد.

2-3 زنان در مدیریت

اخیراً حضور زنان در رده‌های مدیریت چشمگیرتر شده می باشد. ور ود آنان به رده‌های بالای سازمانی مسائل بسیاری را با خود به همراه داشته می باشد. با وجود اینکه تعداد زنان در نیروی کار روبه افزایش می باشد، اما پیشرفت آنها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده می باشد. این در حالی می باشد که تحقیقات انجام شده برای شناخت برتری مردان در مدیریت، وجه تمایزی را برای مدیر بودن انحصاری مردان قائل نیست. پژوهش‌ها  نشان می‌دهد مدیریت آینده نیازمند بهره گیری بیشتر و کارآمد از نیروی بالقوه زنان در مدیریت می باشد (گیوریان، 1386).

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد «سقف شیشه‌ای[1]» بسیاری از زنان را از بالا رفتن به سوی مناصب مدیریتی و رهبری باز می‌دارد(رانسر[2]،1990) «سقف شیشه‌ای» توجه‌ها و تعصب‌های منفی می باشد که مانع از آن می گردد زنان و گروه‌های اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی بروند(سنزو و روبینس[3]، 2001).

یک مانع عمده برای زنانی که مایل‌اند به پست‌های مدیریتی برسد، وجود محدودیت‌هایی می باشد که از سوی جامعه، خانواده و خود زنان بر آنها تحمیل، می گردد. بعضی محققان به تعدادی از این محدودیت‌ها به عنوان افسانه‌ها تصریح می‌کنند که عقاید از قبل تصور شده و یا مفاهیم بدون پشتوانه علمی و منطقی هستند. به عنوان نمونه اغلب به زنان گفته می گردد که وابسته، بی‌اراده، شکننده، غیرتهاجمی، غیررقابتی، درون‌گرا، تلقینی، حساس و تخیلی هستند. اگر چه بعضی از این توجه‌ها شاید برای زنان خوشایند باشد، اما بسیاری از آنان به عنوان موانعی واقعی برای آنهاست.

[1] . Glass Ceiling

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Ronser

[3] . Cenzo and Robbins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد