متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش و مبانی تجربی

1-1-2- بعضی مطالعات انجام شده در مورد سنجش رضایت خدمت‌گیرندگان در داخل کشور

تحقیقات متعددی در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح ایران انجام شده می باشد که تعدادی از آن‌ها در این بخش گردآوری شده‌اند. این موارد عبارتند از:

1- ستاری (1387) در مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه اندازه رضایت‌مندی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر از نحوه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل» نشان داد که 8/47 درصد از جانبازان، 70 درصد از خانواده معظم شهدا و 4/72 درصد از آزادگان، از خدمات بهداشتی و درمانی بسیار راضی بوده‌اند که به لحاظ آماری معنا‌دار می‌باشد. در گروه جانبازان، خدمات مربوط به ارتز و پروتز، خدمات پاراکلینیکی، خدمات آزمایشگاهی، بیمه مکمل درمان، راهنمایی و همکاری کارکنان؛ در گروه آزادگان، خدمات آزمایشگاهی و خدمات پاراکلینیکی و در گروه خانواده معظم شهدا، خدمات پاراکلینیکی، خدمات آزمایشگاهی و بیمه مکمل درمان از رضایت‌مندی بالا برخوردار می‌باشد. در گروه جانبازان، درصد جانبازی تعلق‌گرفته، نحوه پرداخت کمیسیون تعیین درصد جانبازی و خدمات دندان‌پزشکی؛ در گروه آزادگان، خدمات درمانگاه ایثار اردبیل و خدمات بستری در بیمارستان و در گروه خانواده معظم شهدا، خدمات دندان‌پزشکی، خدمات درمانگاه ایثار و خدمات دارویی از کم‌ترین اندازه رضایت‌مندی برخوردار می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بدری و همکاران (1386) در مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه اندازه رضایت خانواده‌های شهدا از وضعیت موجود پرداخت حقوق و مقایسه آن با شیوه پرداخت توسط سازمان‌ها و ارگان‌های اعزام‌کننده»

که از نوع توصیفی ‌پیمایشی بود، نشان داد بیشترین رضایت از کلیه خدمات در بین همسران واحدهای اعزام‌کننده مختلف، مربوط به همسران دارای شهدای سرباز وظیفه و کمترین اندازه رضایت، مربوط به همسران شهدای کارمند می باشد. ضمن این که همسران شهدای کارمند، بیشترین تمایل و همسران شهدای بسیجی، کمترین تمایل را به دریافت کلیه خدمات از ادارات و نهادهای لشگری و کشوری دارند.

3- کارگر (1380) در مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه‌ اندازه‌ رضایت‌مندی‌ خانواده‌های‌ شهدا از خدمات‌ بنیاد شهید شهرستان‌ آمل‌ 79-1380» که از نوع ‌پیمایشی بود، در پاسخ به این سؤال‌ که‌ آیا بنیاد شهید توانسته رضایت‌مندی‌ خانواده‌های‌ شهدا را با ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌، پرورشی‌، یادمانها، اشتغال‌، حقوق‌، مددکاری‌، تسهیلات‌، مسکن‌ و بهره گیری‌ از سهمیه‌ در کنکور سراسری‌ به دست آورد؟ نشان داد که‌ هیچ‌ ارتباط‌ معناداری‌ بین‌ این‌ خدمات‌ و رضایت‌مندی‌ خانواده‌ها وجود ندارد.

4- خوارزمی‌رحیم‌آبادی (1383) در مطالعه‌ای تحت عنوان «مطالعه اندازه رضایت‌مندی خانواده‌های معظم شاهد استان زنجان از خدمات رفاهی و فرهنگی ارایه شده از سوی بنیاد شهید» نشان داد، اندازه رضایت‌مندی از مجموع خدمات ارائه شده از سوی بنیاد شهید استان زنجان به گونه معنادار (01/0p<) بالاتر از متوسط بوده می باشد. همچنین اندازه رضایت‌مندی از خدمات فرهنگی و آموزشی به گونه معناداری (01/0p<) بالاتر از متوسط بوده می باشد، اما اندازه رضایت‌مندی از خدمات معیشتی در حد متوسط بوده و تفاوت معناداری با میانگین نظری ندارد و بین اندازه رضایت‌مندی از خدمات فرهنگی آموزشی و اندازه رضایت‌مندی از خدمات معیشتی و رفاهی تفاوت معنادار در سطح (01/0p<) نظاره گردید به این معنی که رضایت‌مندی از خدمات فرهنگی و آموزشی بالاتر از خدمات معیشتی و رفاهی بود. بین اندازه رضایت‌مندی از انواع خدمات ارائه شده از سوی بنیاد شهید در مناطق دوازده گانه تفاوت معناداری (01/0p<) نظاره گردید که با انجام آزمونهای تعقیبی؛‌ مناطق دوازده گانه بر اساس اندازه رضایت‌مندی رتبه‌بندی شده‌اند.

5- تقوایی (1382) در مطالعه‌ای تحت عنوان «ارتباط جو سازمانی و اندازه رضایت‌مندی خانواده محترم شهدا از بنیادشهید انقلاب اسلامی استان یزد» که از نوع همبستگی می باشد، نشان داد بین جو سازمانی بنیاد و اندازه رضایت‌مندی خانواده‌های شهدا ارتباط معنی‌داری هست. همچنین تفاوت معنی‌داری بین بستگان شهدا، والدین و همسرشهدا، همسر و فرزندان شهدا و والدین و فرزند شهدا، در اندازه رضایت‌مندی از بنیاد شهید نظاره نشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد