پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد سازی در تجارت 

اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی،اطمینان ، وثوق ، باور و اعتقاد به کار گرفته می گردد (فرهنگ عمید)، در زبان لاتین نیز اعتماد ، معادل کلمه ایمان مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . در ریشه کلمه ایمان ، مفهوم وثوق و اعتماد ، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص مستتر می باشد (زین آبادی, 1387: 12)

گیدنز مفهوم اعتماد را با تعریفی که از فرهنگ آکسفورد انگلیسی به عاریت گرفته می باشد آغاز می کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می کند. به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم مرتبط می باشند (زین آبادی, 1387: 14)

اما واقعیت آنست که اطمینان و اعتماد دو مفهوم متفاوت هستند. اطمینان به موقعیتی گفته می گردد که گزینه های انتخاب درآن مطرح نیست درنتیجه افراد به سادگی در آن قرار می گیرند. به بیانی دیگر از طریق آن می توان رفتار آینده را پیش بینی نمود. اعتماد به معنای انتخاب یک اقدام در مقایسه با اقدام دیگر می باشد؛ هرچند که احتمال خطر یا پشیمانی در آن وجود داشته باشد. در نتیجه ” اعتماد در شرایطی معنا می یابد که احتمال آسیب پذیری بیشتر از احتمال سودمندی باشد” (لاهمن،1988) . اگرچه اعتماد، احساس وفاداری و امید فرد را درگیر می کند ولیکن میان اعتمادکننده و اعتماد شونده حُسن نیت شکننده ای می سازد. اگر حس اعتماد از بین برود، بازآفرینی آن دشوار خواهد بود. به اعتقاد گامبتا[1](1988) اطمینان بدون اعتماد ممکن می باشد اما اعتماد بدون اطمینان میسر نیست. اعتماد در روابط میان فردی حیاتی می باشد اما مشارکت در سیستم های عملی مانند اقتصاد یا سیاست که روابط میان فردی حرف اول را در آن نمی زند، آن چیز که ضروری می باشد اطمینان می باشد و نه اعتماد (لاهمن،1988).سلیگمن[2] در سال 1998 نیز فرق آشکاری میان اعتماد و اطمینان قائل شده می باشد. از نظر او: ” کنترل یا اطمینان به آن معناست که ابزاری را دراختیار دارید که می دانید بایستی از یک جایگاه مفروض چه انتظاری داشته باشید اما اعتماد به معنای آن چیزی می باشد که برای حفظ و نگهداشت تعامل به آن نیاز دارید. (فنتون، ناتالی، پاسی، همس،1999: 23)

[1] Gambetta (1988)

[2] Seligman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید