متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

‌سنجش اندازه رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از نحوه ارائه خدمات مبتنی بر متغیرهای موجود در روش پاراسورامان

الف) محسوسات (وضعیت ظاهری و لوازم مشهود مثل وضعیت تسهیلات فیزیکی، تجهیزات، ظاهر کارکنان و وسایل اداری به لحاظ ظاهری)

1- ظاهر آراسته و پاکیزه کارکنان بنیاد

2- استقرار و چینش واحدهای اداری بنیاد جهت ارائه خدمات

3- پاکیزگی و تمیزی فضای اداری بنیاد

4- فضا، تجهیزات و امکانات اداری بنیاد جهت ارائه خدمات

ب) قابلیت اعتبار و تضمین (قابلیت انجام خدمات تعهد شده به شکل صحیح و تضمین شده)

5- وضعیت رسیدگی بنیاد به معضلات یا اعتراضات

6- کارایی قوانین و مقررات بنیاد در ارائه خدمات

7- وضعیت ارائه خدمات بنیاد در زمان وعده داده شده

8- خدماتی که بنیاد در وهله اول انجام می‌دهد، از لحاظ نداشتن خطا

ج) پاسخگویی و واکنش‌پذیری (رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی و تمایل جهت یاری رساندن به مشتریان و عرضه خدمات به آنان بدون فوت وقت)

9- سرعت ارائه خدمات توسط کارکنان بنیاد

10- اندازه اشتیاق و تمایل کارکنان بنیاد برای ارائه خدمت

11- اطلاع‌رسانی بنیاد درمورد خدمات آن

د) اطمینان و اعتماد (برخورداری از دانش، ادب، نزاکت و توانایی ایجاد اعتماد و اطمینان در حین ارائه خدمت)

12- اندازه جلب اعتماد خانواده‌ها توسط کارکنان بنیاد

13- دانش و مهارت کارکنان بنیاد در ارائه خدمات و پاسخ به سؤالات

14- رفتار و طرز برخورد کارکنان بنیاد

15- اندازه رعایت ضوابط و مقررات توسط کارکنان بنیاد در ارائه خدمات

هـ) همدلی و درک نیازها (همدلی و درک و شناخت مشتری و اهمیت دادن و بذل در نظر داشتن تک تک خدمت‌گیرندگان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

16- اندازه توجه بنیاد به نیازها، منافع و انتظارات خانواده‌ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه