متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

توصیف ویژگی‌های فردی و جمعیت‌شناختی پاسخگویان

در جداول زیر، توصیف ویژگی‌های فردی و جمعیت‌شناختی پاسخگویان به تفکیک کلیه شهرستان‌های استان زنجان با در نظر داشتن 9 مورد زیر درج گردیده می باشد.

1- نوع اعضا: (شاهد، آزادگان، جانبازان)

2- شاهد: (همسر شاهد، فرزند شاهد، والدین، برادر یا خواهر شاهد)

3- جانبازان: (25 تا 49 درصد، 50 تا 69 درصد، 70 درصد به بالا)

4- جنسیت: (مرد، زن)

5- سن: (از 20 تا 29 سال، از 30 تا 39 سال، از 40 تا 49 سال، از 50 تا 59 سال و از 60 سال به بالا)

6- وضعیت تأهل: (مجرد، متاهل و سایر ازقبیل متعلقه، متارکه یا …)

7- تعداد اعضای خانواده: (بین 1 تا 2 نفر، بین 3 تا 4 نفر، بین 5 تا 6 نفر، از 7 نفر به بالا)

8- اندازه تحصیلات: (بی‌سواد، ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن، راهنمایی، زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و بالاتر، تحصیلات حوزوی)

9- وضعیت مسکن: (شخصی، استیجاری یا رهنی، منزل پدری، خانه سازمانی)

 

1-1-4- نوع خانواده

تعداد اعضای مشمول طرح در 10 شهرستان آب بر، خرمدره‌  ، چورزق، ابهر ، گرماب، سهرورد، زرین آباد، حلب، ارمغانخانه و زرین رود. در هر شهرستان بالغ بر 35 نفر و در 2 منطقه ی تهم و درام، بالغ بر 40 نفر و در 3 شهرستان ماه نشان، قیدارو نیک پی، بالغ بر 45 نفر و در شهرستان زنجان بالغ بر 105 نفر بوده‌اند. شایان ذکر می باشد که با در نظر داشتن ترکیب تعداد اعضای خانواده‌های شاهد، آزادگان و جانبازان، در هر شهرستان ترکیب‌های مختلفی از این 3 نوع خانواده به عنوان نمونه‌های آماری انتخاب گردید به گونه‌ای که در مجموع، 282 نفر از اعضای خانواده‌های شاهد (1/42 درصد) و 97 نفر از خانواده‌های آزادگان (5/14 درصد) و 291 نفر از خانواده‌های جانبازان (4/43 درصد) در کل استان مورد مطالعه قرار گرفتند که در شهرستان‌های زرین رود ،زنجان، آب بر، ابهر، ارمغانخانه وقیدار تعداد جانبازان بیش از میانگین بوده و در شهرستان تهم نیز تعداد نظرسنجی از آزادگان بیشترین مقدار را دارد و در مابقی شهرستان‌ها، ترکیب افراد نظرسنجی شده در اطراف میانگین قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه