متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت تاهل

با در نظر داشتن این که اغلب همسران شاهد به عنوان مجرد در این طرح در نظر گرفته شده بودند (مگر آن عده که مجدداً ازدواج نموده بودند) لذا از بین 70 همسر شاهد و 69 فرزند شاهد و تعدادی از برادرها و خواهرهای شاهد مورد مطالعه و تعدادی از آزادگان و جانبازان، تعداد 108 نفر (1/16 درصد) از افراد مجرد بودند و 562 نفر (9/83 درصد) نیز متاهل بودند. به بیانی دیگر، به غیر از همسران شهید، حدود 40 نفر از افراد مجرد را فرزند، برادر و خواهر شهید و بعضی آزادگان و جانبازان تشکیل می‌دهد. ضمن این که بیشترین تعداد افراد مجرد مورد نظرسنجی در شهرستان‌های زنجان، ابهر و چورزق قرار داشته‌اند.

جدول شماره 6-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ وضعیت تاهل به تفکیک شهرستان‌های مورد مطالعه

 

7-1-4- تعداد اعضای خانواده

از بین افراد متاهل (562 نفر)، 121 نفر (1/18 درصد) از آن‌ها در خانواده 1 یا 2 نفره و 343 نفر (2/51 درصد) در خانواده 3 یا 4 نفره، 184 نفر (5/27 درصد) در خانواده 5 یا 6 نفره و 22 نفر (3/3 درصد) در خانواده 7 نفره و بیشتر زندگی می‌کردند. این ترکیب تقریباً در اکثر شهرستان‌های استان هست. با اینحال در نظرسنجی به اقدام آمده در شهرستان‌های چورزق و تهم، درصد خانوارهای 1 تا 2 نفره بیشتر بوده و در شهرستان‌های چورزق، ابهر  ، حلب و زرین رود از خانوارهای 7 نفر به بالا نظرسنجی به اقدام نیامده می باشد.

 

جدول شماره 7-4 : مطالعه مشخصات پاسخگویان از لحاظ تعداد اعضای خانواده به تفکیک شهرستان‌های مورد مطالعه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه