پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت اعتمادساز 

یکی از چالش های مدیریت، ساخت اعتماد می باشد. اعتماد مقوله ای می باشد که در طول زمان با شنیدن، سخن گفتن و اطمینان یافتن حاصل می گردد. اعتماد یک دارایی محکم می باشد که دستاورد آن وفاداری سازمانی می باشد  (کارلسن، گرائی، 2008: 10)

اعتمادسازی امر کم اهمیتی نیست. آن را بایستی به صورت رفتاری مستمر و مداوم تقویت نمود. اعتماد، به ویژه، برای مدیریت ریسک حیاتی می باشد؛ زیرا مدیریت ریسک خوب موارد زیر را شامل می گردد. الف) شناسایی موقعیتهایی از عدم اطمینان که در آن احتمالات و نتایج یک ریسک مخصوص مشخص نیست؛
ب) شناسایی موقعیتهایی که در گروه هایی از شهروندان، به گونه منفی توسط ریسک موجود تأثیر می پذیرند؛

ج) تقسیم هزینه ها ومزایای بالقوه ریسک (پناهی, 1387: 99)

اعتماد یک پدیده پیچیده و چندعامله می باشد، وود و همکاران، وونگ و همکاران (2002)، نشان های بارز اعتماد را که بر سطح اعتماد تاثیر می گذارد، به تبیین ذیل برمی شمرند : شایستگی، حل مسئله، ارتباطات، گشادگی، جریان اطلاعات، وحدت، تکریم، توانمندی، روابط طولانی مدت، روابط مالی، شهرت و رضایتمندی (کارلسن، ترجی، گرائی، مسعود،2008: 10)

لندر[1] و همکارانش (2004) عقیده دارند ارتباطات بعنوان مهمترین مکانیسم اعتمادسازی می باشد. برکون[2](2005) معتقد می باشد زمانی اعتمادسازی به سهولت انجام می گیرد که از خلال روابط فی مابین، نظرات صادقانه دریافت گردد. درهمین ارتباط پیتر و آستین[3](1985) این نوع مدیریت را به سادگی قدم زدن توصیف کردند. آنها عقیده دارند ارتباطات ابزار موثر و کارآمدی در ساخت و نگهداشت سطح اعتماد می باشد (کارلسن، گرائی، 2008: 10)

اعتماد در ادبیات مدیریت به چند دلیل مهم شمرده می گردد : 1) معیار خوبی برای پیش بینی سطح رضایت می باشد 2) عدم قطعیت را کاهش می دهد 3) یکی از شیوه های اِعمال کنترل می باشد. 4) مکانیسمی برای کاهش هزینه هاست. از دیدگاه مدیریتی ، عناصر شایستگی و خیرخواهی در ساخت اعتماد موثرند(شانکار،ونکاتش، اوربن، سلطان و فارنا، 2002: 331-332).

[1] Lander

[2] Berkun

[3] Peter and  Austin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد