پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای کلی اعتماد 

سه رویکرد کلی به اعتماد به تبیین زیر قابل طرح می باشد:

1- رویکرد خرد: این دیدگاه اظهار می کند که اعتماد یک ویژگی یا خوصیت فردی می باشد و پس، با ویژگی ها و رفتارهای فردی مانند تحصیلات، طبقه اجتماعی، درآمد، سن، جنس، احساس موفقیت، احساس رضایت و نظایر آن ارتباط دارد. به این معنا که کم یا زیاد بودن اعتماد افراد، به ویژگی های فردی آنان مربوط می‏گردد و اگر بخواهیم اعتماد اجتماعی افراد را تبیین کنیم بایستی این خصوصیات را در نظر بگیریم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2- رویکرد کلان: دومین دیدگاه، اعتماد اجتماعی را نه یک خصوصیت فردی بلکه ویژگی نظام اجتماعی تلقی می کند. طبق این دیدگاه، اعتماد فقط در حد کمی، جزئی از ویژگی شخصیتی افراد به شمار می رود و اعتماد افراد به دیگران، بیشتر به ارزیابی آنان از قابل اعتماد بودن محیط اطرافشان برمی گردد تا به شخصیت یا تمایلات فردی آنان. افرادی که در جامعه ای زندگی می کنند که نظام اجتماعی آن از ثبات بالایی برخوردار می باشد و هنجارها و قواعد اجتماعی از سوی دیگران رعایت می شوند از اعتماد اجتماعی بالایی برخوردارند.
3- رویکرد تلفیقی: پژوهش های متعددی با بهره گیری از هرکدام از دو رویکرد فوق انجام شده می باشد که نشان می دهد هرکدام از این دیدگاه ها جنبه ای از واقعیت را بازنمایی می کنند. به همین دلیل بعضی از اندیشمندان کوشیده اند با ابداع مدل تلفیقی (خرد-کلان) به مدل کاملتری دست یابند. در این پژوهش نیز از مدل تلفیقی بهره گیری شده می باشد (عبدالملکی, 1387: 99 و 100)

رویکرد خرد (نظریه های مبتنی بر ویژگی های فردی)

برطبق رویکرداجتماعی- روانشناختی که در دهه های 1950 و 1960 در ایالات متحده توسعه پیدا نمود، منشأ اعتماد اجتماعی را بایستی در هسته شخصیت افراد جستجو نمود. اعتماد در کودکی آموخته می گردد و در بقیه عمر تداوم می یابد و براثر تجربیات مختلف به کندی تغییر می کند. اعتماد ممکن می باشد بر اثر تجربه ای تلخ به سرعت تنزل یابد اما با وقوع مکرر تجربیات خوشایند به احتمال زیاد، بار دیگر به آهستگی افزایش می یابد. مطابق نظر روانشناسان اجتماعی، اعتماد اجتماعی بخشی از یک ویژگی گسترده تر خصوصیات شخصیتی می باشد که شامل خوشبینی، اعتقاد به همکاری و اطمینان به این موضوع می باشد که افراد می توانند اختلافاتشان را کنار بگذارند و با یکدیگر زندگی اجتماعی رضایت مندانه ای داشته باشند (عبدالملکی, 1387: 100)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه اندازه اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

مطالعه وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

مطالعه وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

مطالعه زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک   با فرمت ورد