دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو پژوهش

در این بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی موضوع مورد نظر مشخص می گردد.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش براساس داده‌های کیفی نیمه اول سال 1393 می باشد که بازه زمانی اسفندماه، 92 لغایت خرداد ماه 93 انجام گردیده می باشد.

قلمرو مکانی

از لحاظ مکانی این پژوهش در دانشگاه‌های استان قم که دارای رشته مدیریت می‌باشند انجام شده می باشد.

قلمرو موضوعی

از لحاظ موضوعی این پژوهش شامل موضوعات نوآوری، تجاری‌سازی، دارایی‌های فکری، کارآفرینی می‌باشد.

1-11- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجاری‌سازی دانش[1]: فرآیندی می باشد که دانش تولید شده در دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار با فرآیندهای صنعتی تبدیل می کند (Yadollahi & Talebi,2009:452).

انتقال فناوری[2] انتقال یک ایده یا اختراع ناشی از پژوهش علمی انجام شده در بخش دانشگاهی به یک محیط صنعتی که در آن ممکن می باشد منجربه توسعه و یا بهبود محصولات و فرآیندها گردد
(Harmo et al,1997:425).

مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش[3]: به مسیرهای مختلفی که بخش تجاری می‌تواند از طریق آنها به دانش تولید شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دسترسی پیدا کرده و از آنها بهره‌مند گردد، اطلاق می گردد
(فکور،55:1383).

دفاتر انتقال فناوری: دفاتر انتقال فناوری، موجودیت‌های جدید سازمانی هستند که در دانشگاه‌های عصر جدید که به مقصود تسهیل انتقال تجاری دانش از دانشگاه به بازار ظهور کرده‌اند (Sieqel et al.2004:189). تأثیر عمده دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه حفظ دارایی‌های فکری دانشگاه و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی و انتقال تجاری‌ دانش از طریق واگذاری حق امتیاز اختراعات یا سایر انواع دارایی‌های فکری ناشی از پژوهش‌های دانشگاهی به صنعت می باشد (Sieqel et al,2003:200).

[1] [1] Comer cialization of know ledqe.

[2] Technology Trans fer.

[3] Mechanisms of knowledge commercialization.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد