دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های مطرح شده در خصوص پژوهش

برای تبیین وضع نامساعد زنان در بازار کار و نابرابری‌های جنسیتی دیدگاه‌هایی مختلف شکل گرفته می باشد که محققان به نظریه‌های نئوکلاسیک، تجزیه شدن بازار کار[1] و جنسیتی[2]توجهی ویژه دارند.

نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نابرابری‌های جنسیتی را ناشی از متغییرهای مسئولیت‌های خانوادگی، نیروی جسمی و جنسیتی زنان، آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه‌ی انسانی آنان نسبت به مردان و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها می‌دانند. طرفداران نظریه‌ « تجزیه شدن بازار کار» عقیده دارند که بازار کار به دو دسته‌ی مشاغل اولیه و ثانویه تقسیم شده می باشد و عموماً زنان در مشاغل ثانویه به کار گرفته می شوند که با محدودیت‌هایی زیرا بی‌ثباتی در کار، حقوق و مزایای کمتر و امکان پیشرفت کم روبه‌رو هستند. پس عامل عمده در تداوم نابرابری‌های جنسیتی همین موضوع می باشد.

نظریه‌پردازان دیدگاه جنسیتی در تبیین نابرابری‌های موجود بر اختصاص « کار خانگی» به زنان و در نتیجه فرصت کمتر برای حضور آنان در سایر عرصه‌های اجتماعی تأکید دارند (ردوود، 1996: 38) و همچنین عقیده دارند زیرا مشاغل زنانه (مانند آموزگاری، پرستاری و غیره) انعکاسی از تأثیر خانگی آنان می باشد این مشاغل را نیر کم‌ارزش در نظر می‌گیرنند. نهایت آن که معیارهای نظام ارزیابی شغلی برای تعیین « ارزش کار» ، بر کیفیات و ویژگی‌هایی متکی می باشد که عموماً به مردان نسبت می‌دهند (کار، 1379: 28ـ15). بعضی از صاحب‌نظران مانند موریسون و فون کلینو[3]مهم‌ترین عامل نابرابری‌های جنسیتی در سازمان‌ها و اصلی‌ترین مانع ارتقای شغلی زنان را وجود « سقف شیشه‌ای»[4] می‌دانند (لاون، 1381: 108). موانع نامریی و سقف شیشه‌ای که محققان از آن نام می‌برند در حقیقت مجموعه‌ باورها و پندارهایی نادرست می باشد که در خصوص زنان جامعه هست و این کلیشه‌های جنسیتی به گونه‌ای ناخودآگاه در جامعه و سازمان‌ها اقدام می‌کنند و مانع پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف می شوند (مارتل،1998: 13).

بوردیو معتقد می باشد که باورهای ناصحیح جنسیتی به نحوی ملکه‌ ذهن کنش‌گران انسانی شده می باشد که نه تنها تحمیل کنندگان آنها، بلکه زنان جامعه نیز که هدف این کلیشه‌ها هستند آنها را پذیرفته‌اند (احمدی،1383: 10). بوردیو و چافتر بر تأثیر و اهمیت فرآیند جامعه پذیری در ایجاد و توسعه‌ این کلیشه‌ها تأکید دارن (ترنر،1998: 238). بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی، عوامل و کارگزاران جامعه پذیری شامل خانواده، مدرسه و رسانه (ساروخانی، 1370: 744) تصاویری از زنان و مردان می‌آفرینند که در یادگیری و رفتارهای جنسیتی تأثیر اساسی دراند (خمسه،1383: 119) به نحوی که والدین حتی با نوزادان یک روزه‌ی خود بر اساس کلیشه‌های جنسیتی رفتار می‌کنند (دایل،1998: 74).

کتاب‌های درسی و نظام آموزشی نیز تأثیر سنتی زن اندرونی و مرد بیرونی (اعزازی،1380: 65) و انتصاب تأثیر‌های مبهم و حاشیه‌ای و اختصاص فعالیت‌های خانگی به زنان (کار،1379: 127) آموزش می‌دهند. همچنین ویژگی‌های زنان اکثراً فردی و غیرپویا (محمدی اصل،1381: 148) به تصویر در می‌آید. در رسانه‌ها نیز انواع حالت‌های عجز و فرودستی، فروپایگی شغلی زنان و تعلق آنان به خانه و خانواده به مخاطبان ارایه و نمایش داده می گردد (سلطانی،1385: 69) در حالی که این کلیشه‌ها دارای فقدان دقت بالایی هستند و منعکس کننده‌ دقیق تفاوت‌های زنان و مردان نیز نیستند (الن،1995: 489). مجموعه‌ این فرایند سبب می گردد تا وضعیت موجود کاملاً طبیعی به نظر برسد و به عنوان طریقه عادی زندگی کمتر در مورد آن سوال گردد.

[1] . Segmentation of Labor Market Theories

[2] . Gender (Feminist) Theories

[3] . Morrison &Von Golinow

[4] . Glass Ceiling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد