دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت مدیران زن در جامعه ایران

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها 12 درصد از فعالیت اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این سهم اندک طی 40 سال گذشته، حدود 10 درصد بوده می باشد. این وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که به گفته کارشناسان، تعداد زنان شاغل در 20 سال اخیر تغییر نکرده می باشد و سهم آنان از تعداد بیکاران کشور دو برابر سهم آنان در کل اشتغال کشور می باشد. یک مطالعه آماری نشان می‌دهد که نسبت شاغلان زن نسبت به کل شاغلان 9/4 درصد می باشد. در این مطالعه، مشخص شده که زنان شاغل در بخش عمومی نسبت به کل زنان با رقم 39/5 درصد، در رتبه اول قرار دارند. این در حالی می باشد که سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل زنان شاغل در بخش عمومی تنها 4/9 درصد می باشد. این آمار، به این نکته تصریح می کند که درصد شاغلان زن کارفرما و کارکنان مستقل در بخش خصوصی نسبت به کل زنان شاغل در بخش خصوصی 37/1 درصد می باشد. نتایج این، تحقیقات در مورد سهم مدیریتی زنان د ربخش تعاونی باز هم به ارقامی تصریح می کند که چندان امیدوار کننده نیست. این رقم تنها 1/18 درصد را شامل می گردد (جمشیدی، 1387).

داده‌های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان در بخش‌های مدیریتی جامعه تأکید می‌کنند که همین تعداد اندک نیز در محیط‌های کاری خویش با مشکلاتی مواجه‌اند. کارشناسان در مطالعه این معضلات با در نظر داشتن ساختار مردانه‌ای که به بیشتر محیط‌های کار حاکم می باشد، به دو دسته از مواضع اجتماعی و شخصیتی در این مورد تصریح می‌کنند.

تحقیقی که در سال 1381 در مورد علل عدم دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی در بین کارکنان و مدیران چند سازمان به انجام رسیده، نشان می‌دهد که اگر چه مدیران و کارکنان مورد پرسش به کارآیی و قابلیت زنان در عرضه‌های مدیریتی و پست‌های بالای سازمانی واقف‌اند، اما تنها 6 درصد از کارکنان مرد، پست مدیریت را برای زنان مناسب می‌دانند. 30 درصد کارمندان مرد از این که مافوقشان زن باشد، احساس خوشایندی ندارند. اگر چه همه مدیران مورد پرسش بر این باور بودند که زنان، شایستگی لازم برای تصدی پست‌های بالای سازمانی را دارند، اما بیش از 80 درصد آنان مدیریت را کاری مردانه می‌دانند و بیش از 50 درصد عقیده دارند که مردان در کارهای مدیریتی موفق‌تر از زنان‌اند و خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی همچون:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مسئولیت‌ها و محدودیت‌های خانوادگی
  • تجربه کمتر زنان نسبت به مردان در این عرصه
  • فراهم نبودن شرایط لازم در جامعه، همچون نبود زنان در پست‌هایی زیرا وزارت و غیره
  • وجود بعضی ویژگی‌های جنسیتی زنان
  • عدم تمکین کارکنان از مافوق زن
  • اعتماد پایین‌تر از زنان نسبت به مردان در این عرصه از نظر جمعیت نمونه

به عنوان مهم‌ترین عوامل عدم به کارگیری زنان در پست‌ مدیریتی برشمرده شده می باشد. (فتحی، 1384).

به گونه کلی ماحصل این پژوهش این بود که اگر چه بسیاری از تصمیم‌گیران و افراد جامعه به قابلیت و توان زنان جامعه در عرصه مدیریتی واقف‌اند، اما به دلیل حاکم بودن «توجه جنسیتی» در سازمان‌ها وادارات مورد مطالعه، حتی در شرایط تخصصی برابر، برتری از آن مردان می باشد. این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط می باشد و نه به معنای بی‌توجهی همکاران مرد به آنها بلکه مسلماً مردم با کسانی ارتباط مستقر می‌کنند که اشتراکاتی با آنها داشته باشند و زیرا جنسیت، عامل اول در این زمینه به شمار می‌اید، امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می کند.

با این حال همه معضلات مدیران زن و اندازه موفقیت یا عدم موفقیت آنها به این نکات محدود نمی‌شوند. کمبود فرصت شغلی مناسب برای مدیران زن در جامعه یکی دیگر از موضوعاتی می باشد که زنان مدیر را با تنگنا مواجه کرده می باشد. این وضعیت به گونه‌ای می باشد که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور ما 35 برابر مدیران زن افزایش یافته می باشد. (فتحی، 1384)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد