دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 تعریف عملیاتی

مسئولیت های خانوادگی : مقصود از این متغیر وظایف و مسئولیت های زیرا نگهداری از بچه ها شوهر داری ، رسیدگی به امور منزل هم زیرا پختن ، نظافت خانه ، ظروف ، لباس ها و غیره می باشد .

ویژگی های جسمی و جنسیتی: در این پژوهش مقصود صفات کلیشه ای زیرا ضعف جسمانی ، عاطفی بودن ، محافظه کاری ،اعتماد به نفس پایین و بعضی صفات دیگر می باشد که معمولا به زنان نسبت داده می گردد.

وضعیت حاکم بر جامعه : مقصود شرایطی می باشد که امروزه بر جامعه ایران حاکم می باشد ، مانند بی کاری فزاینده ، تعداد کم زنان در پست های بالای سازمانی ، اعتقاد به کم بودن سواد و تجربه  زنان ، راحت تر بودن مدیران مرد با کارکنان مرد و غیره می باشد.

ـ ویژگی‌های شخصیتی: در این پژوهش مقصود صفات کلیشه‌ای زیرا عاطفی بودن، محافظه‌کاری، اعتماد به نفس پایین و بعضی صفات می باشد که معمولاً به زنان نسبت می‌دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل فرهنگی : عوامل فرهنگی شامل عرف و ارزشهای موجود در یک فرهنگ ، سنت ها و آیین ها  و ویژگی های مانند مرد گرایی در جامعه و … می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد