دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

الزامات سیاسی و قانونی:

تمرکز فزآینده بر تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی منجربه اعمال سیاست‌هایی در جهت توسعه اینگونه فعالیت‌ها گشته می باشد. بعضی اقدامات شامل سیاست‌های «بالا به پایین» از سوی دولت و عاملان آن و بعضی دیگر از اقدامات به صورت «پایین به بالا» از سوی افراد و موجودیت‌های داخل دانشگاه‌‌‌‌، ظاهر می شوند.

استراتژی‌های تجاری‌سازی به معنای تصمیم‌ برای رقابت با فعالان محصول و با همکاری با آن‌ها از طریق اعطای امتیاز با فعالیت اکتساب در بازارها برای ایده‌ها، می‌باشد.

در ادبیات مربوطه، مدیریت غیر اثربخش مالکیت دارایی‌های فکری دانشگاه، مخالفت بعضی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانش، عدم انگیزه پژوهشگران در تجاری‌سازی یافته‌ها و اختراعات خود و فرهنگ دانشگاه و تفاوت‌های فرهنگی بین دانشگاه‌ و صنعت هستند که بایستی در جهت تعدیل و رفع آنها کوشش گردد (Siegel et al,2003:206 ).

و در انتها می‌توان گفت، برای تطبیق با روندهای جهانی و همگرایی با سایر دانشگاه‌های جهان، دانشگاه‌های ایران نیز بایستی وارد عرصه تجارت دانش شوند و زیر ساخت‌های لازم را در این زمینه فراهم سازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد