متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخگویان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- نوع خانواده:   آزادگان

شاهد: (همسر شاهد، فرزند شاهد، والدین، برادر یا خواهر شاهد)

جانبازان: (25 تا 49 درصد، 50 تا 69 درصد، 70 درصد به بالا)

2- جنسیت: (مرد، زن)

3- سن

4- وضعیت تأهل: (مجرد، متاهل، سایر ازقبیل متعلقه، متارکه یا …)

5- تعداد اعضای خانواده

6- اندازه تحصیلات: (بی‌سواد، (ابتدایی) سواد خواندن و نوشتن، راهنمایی، زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر، تحصیلات حوزوی)

7- وضعیت مسکن: (شخصی، استیجاری یا رهنی، منزل پدری، خانه سازمانی)

البته در جمع‌آوری اطلاعات، معمولاً ممکن بود تورش‌هایی (BIAS) پیش آید که عبارتند از:

الف) تورش ناشی از پرسشگر

زیرا این پژوهش مبتنی بر مراجعه مستقیم به افراد می باشد، ممکن بود پرسشگر با رفتار ناشیانه خود در نتایج، تورش ایجاد نماید. در پژوهش حاضر کوشش گردید تا ضمن انتخاب پرسشگران دارای صلاحیت، اولاً افرادی انتخاب شوند که با مبانی اولیه و مفاهیم بنیاد شهید آشنایی داشته و از خدمات قابل ارائه به خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان مطلع باشند. لذا ترجیحاً افرادی انتخاب شدند که هم مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان زنجان بودند و هم از خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان بوده یا با این خانواده‌ها در ارتباط بودند (مثل همکاران جمع‌آوری آثار شهدا). دوم این که افراد انتخاب شده دارای مدرک و تحصیلات لازم برای درک مفاهیم موجود در پرسشنامه بودند. سوم این که علاوه بر زبده و باتجربه بودن افراد مزبور، با برگزاری جلسات آموزشی، پرسشگران آماده پاسخگویی به هر گونه سؤالات احتمالی گردیدند. خوشبختانه این موضوع با وجدان کاری بالا و جدیت و روابط عمومی خوب اکثر پرسشگران مواجه گردید و با ایجاد احساس اطمینان در پاسخگویان و با تسلط مناسبی که به خدمات بنیاد و پرسشنامه و مفاهیم اساسی آن پیدا کرده بودند، تورش ناشی از پرسشگران به حداقل رسید. در این راستا شایسته می باشد تا از کلیه پرسشگران پروژه به جهت دقت بسیار بالا و صبر و حوصله فراوان در تکمیل پرسشنامه‌ها نهایت تشکر به اقدام آید. ضمن این که جا دارد از همکاری مدیران و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در همه شهرستان‌های استان زنجان که در معرفی و تایید پرسشگران نقشی اساسی داشتند، کمال تشکر را نموده و از مدیران و مسئولان مجتمع آموزشی و فرهنگی ایثار و شهادت به جهت همکاری در تامین محل آموزش پرسشگران نیز قدردانی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد