دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرآیند تجاری‌سازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اساس فرآیند تجاری‌سازی مشارکت بخش تحقیقاتی و بخش صنعت، در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوری می باشد و امروزه تجاری‌سازی به یکی از حلقه‌های اصلی فرآیند نوآوری تبدیل شده می باشد و به گونه کلی فرآیند تجاری‌سازی را می‌توان به چهار مرحله مجزا تفکیک نمود که عبارتند از سرمایه، که بایستی برای انجام پژوهش ایده پرورش یافته تأمین گردد و سپس خط‌مشی بازاریابی تعیین و تعریف گردد، این ایده در مراحل توسعه به فناوری مورد نظر تبدیل می گردد. هنگامی که یک دستاورد قابل ارائه به بازار حاصل گردد، مرحله اجرای تجاری‌سازی آغاز می گردد. هنگامی که یک محقق یک یا چند فناوری قابل ارائه به بازار را توسعه داده می باشد، بایستی برای تجاری‌سازی آنها وارد مرحله تجاری‌سازی گردد. در فرآیند تجاری‌سازی بایستی به سؤالات متعددی پاسخ گفت که از آن جمله عبارتند از:

1- صنایع خریدار این فناوری‌ها کدامند؟

2- در کجا بایستی به فروش آن اقدام نمود؟

3- شیوه فروش بایستی چگونه باشد؟

 

 

شکل 2-1 نمایش مدل فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها

فرآیند توسعه و تجاری‌سازی فناوری جدید یک فرآیند ساده و خطی نیست، بلکه فرآیندی بسیار پیچیده و مستلزم ایفای تأثیر بازیگران مختلف با توانمندی‌های متفاوت می باشد. فرآیند تجاری‌سازی نیازمند مهارت‌هایی از قبیل بازاریابی، توسعه محصول، ارزیابی و شناخت بازار، راهبردهای بازار و … می‌باشد (موسایی، صدرائی، بندریان، 1387: 9).

در بحث تجاری‌سازی مقصود از انتقال تکنولوژی انتقال یک ایده، روش، مهارت، دانش فنی، دارایی فکری، کشف یا اختراع ناشی از پژوهش علمی اجرا شده در بخش تحقیقاتی به یک محیط صنعتی می باشد که در آن ممکن می باشد به توسعه یا بهبود محصولات یا فرآیندها منجر گردد. اما اینکار نیازمند مراحل مختلف و متفاوتی می باشد (افتخاری، 1388: 50).

مطالعات در خصوص فرآیند تجاری‌سازی و زیر ساخت‌های مربوط به آن اکثراً با تعریف مفاهیم تجاری‌سازی و مفهوم‌پردازی فرآیند آن سروکار دارد (Sohn and Moon,2003:892). محققین مدل‌هایی را برای فرآیند تجاری‌سازی دانش ارائه کرده‌اند که در اینجا به بعضی از آنها تصریح می‌کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد