شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری داده‌ها

منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه، دو روش عمده‌ای می باشد که در این پژوهش بکار گرفته شده می باشد.

1-4-3- منابع کتابخانه‌ای

از این منابع جهت تدوین فصل دوم پژوهش و بویژه تدوین ادبیات و مبانی نظری پژوهش و پیشینه مطالعات انجام شده بهره گیری گردید و پرسشنامه تدوین شده از سوی مرکز افکارسنجی ایسپا اصلاح گردید. در بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، دو مرحله اساسی جهت اصلاح پرسشنامه مزبور به انجام رسید:

1- مطالعه منابع موجود در داخل کشور از طریق مقالات، پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع علمی مرتبط با موضوع در دانشگاه‌ها و مراکز عملی کشور به ویژه کتابخانه ایثار و شهادت برای بومی سازی پرسشنامه و تدوین ادبیات و مبانی نظری پژوهش.

2- مطالعه منابع موجود در خارج کشور و ترجمه متون انگلیسی مرتبط با روش پاراسورامان برای پیاده کردن متد مزبور در پرسشنامه. با در نظر داشتن نو بودن پروژه به لحاظ بهره گیری از روش پاراسورامان در این پژوهش و تاکید سازمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران مبنی بر بهره گیری از این روش، از آنجا که مطالعات انجام شده در این زمینه در سطح ایران محدود می‌باشد، یافتن منابع لازم، نیاز به مطالعه منابع موجود در خارج کشور و ترجمه آن‌ها داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 بر اساس مدل پاراسورامان می‌باشد. ضمن این که با در نظر داشتن هدف اصلی فوق، می‌توان اهداف فرعی زیر را نیز برای این پروژه در نظر گرفت:

سنجش اندازهرضایت خدمت‌گیرندگان از وضعیت فعلی متغیرهای اصلی مدل پاراسورامان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در سال 1391 مشتمل بر: محسوسات، قابلیت اعتبار و تضمین، پاسخگویی و واکنش‌پذیری، اطمینان و اعتماد، همدلی و درک نیازها (به تفکیک هر کدام از شهرستان‌ها و نوع خدمت‌گیرندگان)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید  با فرمت ورد