دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

علل عدم پیشرفت زنان در مدیریت

مطالعه‌ها نشان می‌دهد که زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز سهمی بسیار اندک از پست‌های مدیریتی دارند. به گونه‌ای که در ایالات متحده‌ی آمریکا سهم اشتغال زنان در سال 1989 حدود 15 درصد بوده و تا سال 1995 به 45 درصد رسیده می باشد. علی‌رغم افزایش مشارکت زنان، تنها 6 درصد از زنان آمریکا در رده‌ی پست‌های مدیریتی هستند.

از میان شرکت‌های بزرگ آمریکایی مجله‌ی فورچون 50[1] ، تنها 3/1 درصد از مقامات بالای سازمان و در شرکت‌های فورچون 500[2] ، 7/1 درصد را زنان تشکیل می‌دهند . در میان 200 شرکت بزرگ آمریکایی، کمتر از 25 درصد از شغل‌های مدیریت اجرایی و کمتر از 5 درصد معاونان رؤسا زنان هستند.

در مورد علل عدم پیشرفت زنان در پست‌های مدیریتی پژوهش‌های گوناگونی انجام شده می باشد که در این بخش به تحلیل این علل می‌پردازیم.

در مطالعه‌ای که با عنوان شناسایی موانع ارتقای شغلی زنان در وزارت خانه‌های موجود در تهران انجام گردید نشان داده گردید که عمده‌ترین موانع ارتقای زنان در پست‌های مدیریتی چنین می باشد (فرهنگی و اسفیدانی، 2004: 109ـ117):

1ـ باورهای فرهنگی موجود در جامعه و سازمان‌ها.

2ـ توجه مدیران سازمان‌ها نسبت به مهارت‌های مدیریتی زنان.

وجود تفاوت‌های واقعی بین مدیران زن و مرد در سال‌های زیادی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. چرا به مدیران زن نسبت به همکاران به دید دیگری نگاه می گردد؟ هیل‌من[3]در پژوهش خود در سال 1989 نشان داد که زنان نسبت به مردان اعتماد به نفس کمتر، ثبات احساسی کمتر و توان تحلیل و رهبری کمتری دارند (اوون و ویلیام[4]، 1993: 12). البته پژوهش‌های بعدی بعضی از نتایج پژوهش هیل‌من را رد کرده می باشد (فراهانی و دیگران، 2004: 109ـ117).

بعضی از رفتارهای کلیشه‌ای که نسبت به مدیریت و کار زنان در میان جامعه و عرف هست چنین می باشد:

زنان تمایل دارند که الزام‌های خانوادگی را بالاتر از ملاحظات کاری قرار دهند. آمارهای موجود در ایران نیز نشان می‌دهد که زنانی که مشاغل خود را ترک می‌کنند اکثراً به دلیل الزام‌های برآمده از مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی می باشد تا عواملی مانند تعطیلی محل کار، معضلات مربوط به محل کار و همانند این می‌باشد.

ـ زنان برای درآمد اضافی کار می‌کنند از این رو الزامی برای پیشرفت در کار ندارند.

ـ زنان بازخور منفی را به صورت شخصی دریافت می‌کنند نه به صورت حرفه‌ای، از این رو، اگر از آنها انتقاد گردد نسبت به کار خود دلسرد می شوند.

ـ زنان برای پست‌های مدیریت بالا مناسب نیستند، زیرا که بیش از حد احساسی‌اند و دلیری ندارند.

این کلیشه‌ها ممکن می باشد تا حدودی در مورد بسیاری از زنان صادق باشد، اما به هر حال این پرسش مطرح می باشد که چگونه زنان برای کارراهه‌های مدیریت[5] برنامه‌ریزی می‌کنند؟ (اوون و تودور، همان:12)

[1] . Fortune 50

[2] . Fortune 500

[3] . Heilman

[4] . Owen, L., William, Todor D

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Managerial Career

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد