پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: پیشینه پژوهش در ایران

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران

در بسیاری از سازمان های دولتی ایران  برای ثبت رویدادهای مالی از  مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده بهره گیری می گردد . (باباجانی، 1385، 8) این سیستم حسابداری در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده می باشد مناسبت دارد . در این سیستم ، کارگزاران دولتی مسئول مخارج ، گزارش‌هایی درمورد‌ی وظیفه‌ی مباشرتی خود ، به مقصود نشان دادن این‌که وجوه طبق مجوز دریافتی از  قانونگذار هزینه شده می باشد تهیه و تنظیم می‌کنند . با در نظر داشتن مطالب پیش گفته بخوبی پذیرفته شده می باشد که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی ، با این‌که ممکن می باشد نگرانی‌های پاسخگویی سنتی را برطرف سازد ، امّا برای هدف‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخ‌گو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوع شان را نمی‌دهد . پس اطلاعات دریافتی از نظام فعلی ابتدایی و ناکافی می باشد و نمی‌توان آن را برای دستیابی به هدف‌های کارایی و اثربخش تجزیه و تحلیل نمود .

تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران نیازی اجتناب‌ناپذیر می باشد . تکنیک‌ها و رویه‌های حسابداری دولتی فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف‌های متعدد و برنامه مالی عمومی را به نحو مناسب را ندارد . برای مثال ، سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزاتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اطلاعات لازم برای مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی‌کند . اضافه براین ، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب ضروری برای کنترل اثربخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان می باشد . (مهدوی، 1379، 38)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گیری از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

  1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
  6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی   با فرمت ورد